cocoon

Poniżej znajduje się lista nieprawdziwych informacji, które promuje Kacper na swoim kanale.


https://www.youtube.com/watch?v=JklQ_nDoTns
0:19 powód: Youtuber podaje triethanolamine jako substancję rakotwórczą. Jest to niezgodne z badaniami naukowymi.


https://www.youtube.com/watch?v=QFVb52A0ovw
3:59 powód: Autor podaje jedynie negatywne skutki uboczne stosowania substancji bez uwzględnienia jej funkcji w kosmetyku.


https://www.youtube.com/watch?v=j-a2NI8XTuo
1:48 powód: Youtuber podaje nieprawdziwą informację odnośnie blokowania działań substancji aktywnych przez mikroplastik. Jest to kłamstwo, ponieważ w kosmetykach znajdują się promotory przenikania, które wpierają wspomniane substancje. Treść jest więc niezgodna z badaniami naukowymi.


https://www.youtube.com/watch?v=dCPtyFcadcc
6:56 powód: Nieprawdziwa informacja o braku działania substancji aktywnych. Substancje te są wspierane przez promotory przenikania, które gwarantują skuteczność produktu.


https://www.youtube.com/watch?v=h-07IX3BLDk
0:16 powód: YouTuber celowo podaje nieprawdziwy skład produktu, który reklamuje. Jest to wprowadzanie w błąd i nieuczciwa konkurencja.


https://www.youtube.com/watch?v=FW8YCDnmM_s
28:33 powód: YouTuber przyznaje się do niesłusznego zgłaszania kont za naruszenia praw autorskich. Jest to niezgodne z regulaminem YouTube, tzw. „copyright trolling”


https://www.youtube.com/watch?v=LBO-RAu61KA
2:37 powód: W tym fragmencie pojawia się nieprawdziwa informacja o blokowaniu substancji aktywnych przez mikroplastik. Jest to kłamstwo, ponieważ w kosmetykach znajdują się promotory przenikania, które wpierają wspomniane substancje. Treść jest więc niezgodna z badaniami naukowymi.


https://www.youtube.com/watch?v=FW8YCDnmM_s
10:45 powód: Podważanie badań naukowych, twierdzenie, że nie są one rzetelne. Jest to działanie szkodliwe ponieważ wzbudza nieufność wobec specjalistów.


https://www.youtube.com/watch?v=fxfeclBTpuo
2:49 powód: Treść wprowadza w błąd, ponieważ zawiera nieprawdziwe informacje o substancji. Korund (alumina) przedstawione jest jako aluminium. To zupełnie różne związki.


https://www.youtube.com/watch?v=e9K755VLFb0
2:16 powód: YouTuber celowo podaje nieprawdziwe opakowanie i skład kremu, aby krytykować produkt. Jest to nieuczciwa konkurencja.


https://www.youtube.com/watch?v=P3_IIRAmjms
1:02 powód: Pomylenie substancji TEA (TRIEthanolamine) z Tris (TROmethamine). Dodatkowo Youtuber podaje, że substancja ta jest rakotwórcza. To nieprawda, ponieważ nie udowadniają tego żadne badania naukowe. Youtuber wprowadza w błąd i powoduje nieuzasadnione obawy.


https://www.youtube.com/watch?v=39DAPMTVtbU
1:57 powód: YouTuber błędnie określa substancje jako niemające wpływu na kosmetyk. Jest to błąd ponieważ znajdują się tam aromaty, które mogą wywoływać działanie alergizujące i według prawa kosmetycznego producent musi je umieścić w INCI.


https://www.youtube.com/watch?v=jwzUnn8__Nc
5:28 powód: oznaczenie gliceryny jako substancja szkodliwa. Jest to sprzeczne z badaniami naukowymi, które określają związek jako całkowicie bezpieczny.


https://www.youtube.com/watch?v=Ysl1DDjcSEw
4:11 powód: oznaczenie składnika Tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate jako szkodliwego. Jest to niezgodne z badaniami naukowymi, które wskazują, że składnik ten jest bezpieczny.


https://www.youtube.com/watch?v=MBx3ZmL9ErY
1:11 powód: Youtuber podaje nieprawdziwe informacje dotyczące formaldehydu. Mówi on, że składnik kumuluje się w organizmie, co jest nieprawdą, ponieważ związek ten jest szybko metabolizowany, więc nie ulega kumulacji, nie gromadzi się we krwi i nie działa toksycznie na odległe narządy. Youtuber niesłusznie wzbudza obawy.


https://www.youtube.com/watch?v=cniPRoVF3v8
5:41 powód: Podany produkt nie zawiera substancji „Aminopropyl dimethilane”, taka substancja nie istnieje. Produkt zawiera Aminopropyl Triethoxysilane.


https://www.youtube.com/watch?v=cniPRoVF3v8
0:51 powód: Autor oskarża firmę o nierzetelność nie podając żadnych argumentów. Jest to oczernianie i nieuczciwa konkurencja.


https://www.youtube.com/watch?v=V7kfTGuWGas
1:39 powód: Nierzetelna ocena produktu. Autor zarzuca, że krem nie posiada składników aktywnych, tym samym ignorując resztę opisu. Jest to treść wprowadzająca w błąd ponieważ składniki wymienione również na końcu składu, mogą być substancjami aktywnymi.


https://www.youtube.com/watch?v=R4POduPsvVo
2:00 powód: Nierzetelna ocena urządzenia. Youtuber opisuje skutki nieprawidłowego stosowania urządzenia, jako jego rzeczywiste działanie.


https://www.youtube.com/watch?v=nslSovLLd0U
0:57 powód: Autor wprowadza w błąd twierdzeniem, że substancja zawarta w produkcie nie ma szans zadziałać ze względu na obecność parafiny w składzie. Jest to nieprawdziwa informacja ponieważ produkt zawiera promotory przenikania i inne substancje wspomagające działanie kosmetyku.


https://www.youtube.com/watch?v=u3GpMnxgBVw
0:37 powód: Nieprawdziwa informacja. Triethanolamine nie jest substancją rakotwórczą, jak twierdzi autor.